Arbejdet med grandækning af gravsteder er en af de arbejdsopgaver i folkekirken, der kan give udfordringer i arbejdsmiljøet. Meget af arbejdet foregår i ensidigt belastende arbejdsstillinger, der både på kort og lang sigt kan resultere i smerter og fysiske nedslidnings skader på kroppen.
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd består af repræsentanter for de folkekirkelige arbejdspladsers parter. Rådet har til opgave at koordinere det samlede...
Kirketrivsel.dk er en hjemmeside for ansatte og ledere i folkekirken.