Arbejdsmiljøloven

Reglerne om arbejdsmiljø findes i arbejdsmiljøloven, bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelser og vejledning.
 
Arbejdsmiljøloven er opbygget som en rammelov, dvs. en lov, som sætter nogle rammer for, hvordan arbejdsmiljøet som minimum skal være. Der er i tilknytning til loven udarbejdet en del bekendtgørelser og AT-vejledninger.
 
I lovens formålsbestemmelse (§ 1) står der, at man med loven vil tilstræbe
·         at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
·         grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.
 
 
Formålsbestemmelsen fordrer, at de tekniske landvindinger og den viden om sociale forhold, der opnås gennem tiden, skal komme arbejdsmiljøet til gode, idet virksomhederne er forpligtet til at anvende denne nye viden. 
 
Dette giver inden for folkekirken nogle specielle problemer i forhold til de bygningsmæssige dele, idet kirken ikke kun er en »kirke«, men også skal betragtes som de ansattes arbejdsplads. Dertil kommer, at en meget stor del af Danmarks kirker er beskyttet ved lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Derfor kan de ikke uden videre ændres, selvom der er vilje til det i menighedsrådet. 
 
 
Formålsbestemmelsen siger også, at det er virksomhederne selv, der skal løse de arbejdsmiljømæssige forhold. Det vil sige, at det på arbejdspladsen er arbejdsmiljøgruppen/-organisationen selv, der som udgangspunkt skal løse problemerne. Såfremt der ikke er pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, er det menighedsrådet og de ansatte i forening, der er ansvarlige for de arbejdsmiljømæssige forhold. Det er dog arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar. 
 
For yderligere information om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet – se arbejdsmiljølovens kapitel 2 eller klik her http://kirketrivsel.dk/indhold/organisering-af-arbejdsmilj%C3%B8arbejdet