Balance mellem krav og ressourcer
At se det psykiske arbejdsmiljø som en balance mellem krav og ressourcer, er en tilgang til det psykiske arbejdsmiljø, der indeholder de seks guldkorn og de tre diamanter.

Balance mellem krav og ressourcer er den tilgang, Arbejdstilsynet anvender, når de vurderer, det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. Nedenstående er nogle centrale forhold du skal være opmærksom på i balancen mellem krav og ressourcer.
 
Krav:

 • Arbejdsmængden
 • Følelsmæssige krav
 • Vidensmæssige krav
 • Uklare eller modsatrettede krav
 • Krav til fleksibilitet/beslutsomhed
 • Krav til kommunikation
 • Krav til fysik/styrke

 
Ressource:

 • Indflydelse
 • Mening i arbejdet
 • Social støtte
 • Forudsigelighed
 • Belønning/anerkendelse
 • Tillid på arbejdspladsen
 • Retfærdighed på arbejdspladsen

 
Krav
Der er en lang række udtalte og ikke udtalte krav i et hver arbejde. Krav kan fx handle om at skulle forholde sig til andre menneskers følelser, at kunne arbejde alene, arbejde selvstændighed, krav om stor uforudsigelighed i arbejdsmængden, om at kunne samarbejde med kolleger uden at have en daglig leder, og om at kunne håndtere uenigheder.
 
Men krav handler også om egne forventninger til udførelsen af arbejdet. Kravene kan være formelle som i en stillingsbeskrivelse, eller de kan være uformelle, i form af de forventninger andre har til dit arbejde.
 
Kravene kan være betinget af ydre forhold, som f.eks. når stillinger deles eller slås sammen, der skal føres elektronisk kirkebog, der bliver valgt et nyt menighedsråd med nye forventninger osv. Det er den samlede mængde af krav, der er betydende for, hvor stor eller lille en ”belastning” kravene udgør i dit arbejde.
 
Hvilke krav er der i dit arbejde? Prøv at tænke på de krav der stilles til dit arbejde.

 • Hvad er de formelle krav?
 • Hvad oplever du at andre forventer af dig?
 • Hvad er dine egne forventninger til dig selv?

 
Lad dig evt. inspirere af de seks guldkorn og tre diamanter
 
Ressourcer
Ressourcerne handler om de vidensmæssige og faglige færdigheder, den enkelte har. Derudover har uddannelse, den støtte der gives fra leder og kolleger, anerkendelse og ros, om personalenormering, de hjælpemidler, der stilles til rådighed, den tydelighed eller forudsigelighed, der er i jobbet, men også den enkeltes personlige ressourcer, alder, erfaring, livsindstilling og aktuelle livssituation også betydning.
 
Ressourcer handler også, om hvor gode I på arbejdspladsen er til at respektere hinanden, om I har tillid til hinanden, taler åbent, ærligt og konstruktivt sammen, om der gives en hjælpende hånd, når der er brug for det, om I får positive tilkendegivelser fra andre f.eks. menighedsrådet, lokalsamfundet og den enkelte kirkegænger, osv.
 
Hvilke Ressourcer er der i dit arbejde? Prøv at tænke på de ressourcer der er på dit arbejde. 

 • Hvilke ressourcer har du på arbejdspladsen? 
 • Hvilke ressourcer får du fra omverdenen?
 • Hvilke ressourcer har du selv med i arbejdet? 

 
Lad dig evt. inspirere af de seks guldkorn og tre diamanter.
 
En god balance mellem krav og ressourcer er afhængig af en lang række forhold som på forskellig vis spiller sammen. Det afhænger både af den enkelte, den samlede arbejdsplads og kan påvirkes af det omgivende samfund.
 
Da det sjældent er et enkelt forhold eller enkelt årsag, der skaber ubalance, er der også tilsvarende sjældent en enkelt løsning, når det drejer sig om at genoprette, udvikle eller vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø, det handler om et samspil af mange forskellige forhold, der tilsammen skaber balance eller ubalance. Balancen kan skabes både ved at arbejde med krav siden og ved at arbejde med ressource siden. En god balance mellem krav og ressourcer er afhængig af en lang række forhold som på forskellig vis spiller sammen. Det afhænger både af den enkelte, den samlede arbejdsplads og kan påvirkes af det omgivende samfund.
 
Hvordan er balancen mellem krav og ressourcer på din arbejdsplads? Prøv at overvej om der er balance mellem krav og ressourcer.

 • Er kravene tydelige og overkommelige?
 • Er I gode til at anerkende og støtte hinanden?
 • Er I gode til at håndtere uenigheder og bruge dem konstruktivt?

 
Lad dig evt. inspirere af de seks guldkorn og tre diamanter.
 
Er der ikke balance er der risiko for stress og udbrændhed, konflikter eller mobning på arbejdspladsen.
 

Læs også...: