Evaluering af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning Midtvejsevaluering, november 2018
Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning bliver løbende evalueret. I denne rapport præsenteres evalueringsresultater fra Arbejdsmiljørådgivningens opstart i 2016 frem til og med oktober 2018.