Fokus på trivsel i folkekirken
Flere kirkelige arbejdspladser har sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø og laver personalepolitik, stresspolitik og forebygger mobning. Det viser en rundspørge, som Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed (BAR SoSu) har foretaget blandt landets 1900 menighedsråd.

Af de 740 menighedsråd der har besvaret rundspørgen, angiver 27 % at de har sat en konkret indsats i gang, som skal forbedre trivslen på arbejdspladsen. Det kan fx være i form af en personale- eller stresspolitik eller en forebyggende indsats mod mobning. Det er en stigning på 11 % i forhold til en lignende rundspørge, BAR SoSu foretog i 2007.
 
 
At trivslen er blevet sat på dagsordenen skal ses i sammenhæng med lanceringen af en hjemmeside og et hæfte, som er blevet distribueret til samtlige af landets menighedsråd i 2008. Både hæfte og hjemmeside indeholder konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Bag udgivelsen står BAR SoSu og de folkekirkelige organisationer.
 
Rundspørgens resultater glæder Elisabeth Jensen fra Landsforeningen af Menighedsråd. Hun har, sammen med andre repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere for de faglige organisationer i folkekirken, siddet med i styregruppen bag hjemmesiden og hæftet.
"Vi har med aktiviteterne ønsket at sætte større fokus på trivslen på de folkekirkelige arbejdspladser. Rundspørgen viser, at formålet med indsatsen er lykkedes, og at trivslen i højere grad er sat på dagsordenen", siger Elisabeth Jensen.
 
Rundspørgen viser også, at 80 % af de, der har svaret, vurderer deres psykiske arbejdsmiljø til at være godt, hvilket er en stigning på 18 % sammenlignet med rundspørgen fra 2007.
 
Folkekirken en speciel form for arbejdsplads, hvor den professionelle arbejdsgiverrolle er baseret på frivilligt arbejde, hvor professionelle og private relationer undertiden blandes sammen, og hvor mange arbejder alene. Det har været en af grundene til at sætte aktiviteterne i gang.
 
"Jeg er sikker på, at indsatsen har været med til at åbne folks øjne for det særlige, der kendetegner folkekirken som arbejdsplads, og at det netop derfor er særligt vigtigt at arbejde målrettet med psykisk arbejdsmiljø. Rundspørgens resultater viser, at vi med hæftet og hjemmesiden har vist vej til, at man faktisk kan gøre noget aktivt for at forbedre trivslen", slutter Elisabeth Jensen.
 
I styregruppen har siddet repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere fra henholdsvis Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, FPO, Præsteforeningen, Danmarks Kordegneforening og Danmarks Kirketjenerforening.
 
Rundspørgen havde en besvarelsesprocent på 40. Den kan hentes her »
Hæftet "Trivsel i folkekirken" kan hentes gratis på arbejdsmiljoweb.dk »
For yderligere information kontakt:
Elisabeth Jensen, Landsforeningen af Menighedsråd, tlf. 8732 2137

Læs også...: