Håndtering af kister

Folkekirkens Arbejdsmiljørråd har udarbejdet en kort vejledning af hvad man må og ikke må med hensyn til håndtering af ksiter. Vejledningen har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet. Download vejledningen her.