KEMISK RISIKOVURDERING/-APV. På virksomheder, hvor der bliver arbejdet med farlige kemiske stoffer og materialer eller med arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, skal der foretages en såkaldt kemisk risikovurdering. Formålet er at vurdere hvor og hvordan medarbejdere kan blive udsat for farlig kemi, så denne risiko kan fjernes eller forebygges. Hvad kan I gøre?