Kommunikation & feedback
Kommunikation og feedback er en væsentlig drivkraft når vi går på arbejde. Kvaliteten af kommunikation og feedback har betydning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, og er centralt i forhold til god ledelse og godt kollegaskab. Feedback og kommunikation har betydning i forhold til trivsel, samarbejde, arbejdsglæde og i forhold til håndtering af uoverensstemmelser. På suppleringsuddannelsen arbejdes der med betydningen af ’kommunikation og feedback’, og hvordan dette gøres effektivt og troværdigt.

 
Formål med kurset
At kursisten får kendskab til kommunikation og feedback. Udvalgte kommunikationsmodeller præsenteres og kursisterne får indføring i sproglige og kropskommunikative aspekter i forhold til dialog og samspil.
At kursisten kan reflektere over sproglige og kropskommunikative aspekter som er væsentlige for arbejdslivet og identificere egne læringsbehov i forhold til dette.
 
 
Indhold
Indholdet på suppleringsuddannelsen vil være en teoretisk og øvelsesorienteret indføring i udvalgte kommunikationsmodeller. Der vil være fokus på at styrke og udvikle kursistens kompetencer hen imod klar, sand og empatisk kommunikation i såvel dialog som gruppekommunikation. Derudover indføring i, hvad der kan gøres, for at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen, og hvordan der kan skabes en god dialogkultur.   
 
 
Form
Formen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, gruppe- og plenumdrøftelser. Teoretiske perspektiver vil præsenteres, men suppleringsuddannelsens hovedvægt vil være et anvendelsesorienteret fokus med udgangspunkt i jeres konkrete hverdag. Kursisterne rustes med relevante værktøjer inden for området, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.
 
 
Målgruppe
Uddannelsens primære målgruppe er arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Sekundært er det kontaktpersoner eller andre, der arbejder med ansattes arbejdsmiljø og -vilkår i den danske folkekirke.
 
 
Kursusdatoer
Efter aftale med et enkelt sogn/pastorat eller fx. et provsti. Ring på 21 79 11 11 og hør nærmere.
 
Pris:
Efter aftale.

Læs også...: