Konflikthåndtering

 
Når mennesker kommunikerer, kan der opstå konflikter.
 
Nogle forhold på arbejdspladsen kan øge sandsynligheden for konflikter. Det kan fx være utydelige spilleregler, mangelfuld kommunikation, uklare grænser mellem medarbejdernes ansvarsområder og forskelsbehandling.
 
”Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger imellem mennesker. Uoverensstemmelser henviser til sagen, man er på kant om, mens spændinger henviser til forholdet mellem de uenige" En konflikt er, når en uenighed fører til en anspændt relation mellem to eller flere mennesker.
 
Konflikter behøver ikke at være dårlige. Man kan sige at:
 

  • uløste konflikter tærer på kræfterne, påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt og koster ressourcer, mens
  • håndterede konflikter giver mulighed for udvikling, ny læring og større samhørighed

 
Uløste konflikter er altså en risiko på arbejdspladsen. Derimod er uenigheder og konflikter, der håndteres helt nødvendige for, at arbejdspladsen og samarbejdet mellem de ansatte kan udvikle sig. Der er således ikke grund til at frygte uenighed og konflikter, men der er god grund til at lære at håndtere dem.
 
Uenigheder kan udvikle sig til konflikter, hvis de ikke håndteres.
 
Konflikttrappen illustrerer forløbet i en konflikt. Læs mere om konflikttrappen på arbejdsmiljøweb.
Undgå konflikten - brug konfliktnedtrappende sprog. 
Konflikterne kan overvindes med mægling eller mediation. 
 
Konflikttrappen
Når uenigheder ikke håndteres, kan de udvikle sig til konflikter. Når konflikter ikke håndteres, kan de eskalere og skabe umulige samarbejdsrelationer. Et meget brugt billede på dette er konflikttrappen.
 
Læe mere om den på arbejdsmiljøweb.dk

Læs også...: