Menighedsrådets ansvar

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt ud forsvarlige (jf. Arbejdsmiljølovens §15).
 
I folkekirken er det derfor menighedsrådet, der har ansvaret i forhold til de medarbejdere, der er ansat af menighedsrådet. I forhold til præsten, er det Kirkeministeriet, der har arbejdsgiveransvaret. Præsters arbejdsmiljø er dog afhængig af menighedsrådene. Menighedsrådene har ansvaret for præsteboligen (tjenstlige lokaler), præsternes kontorer, kirken, undervisnings- og mødelokaler osv, hvor præsterne udfører en væsentlig del af deres arbejde. Menighedsrådene har pligt til at sørge for, at præsters arbejdsforhold disse steder er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 
Kirkeministeriet er ansættelsesmyndighed for præster og provster i Den danske Folkekirke. Reglerne om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation er nærmere reguleret i cirkulære af 14. december 2005 om arbejdspladsvurdering for præster og provster. Se cirkulæret her:https://www.folkekirkenspersonale.dk/arbejdsmiljoe/arbejdspladsvurdering...
 
Arbejdsmiljøloven foreskriver, som ovenfor anført, at arbejdsgiveren, her det samlede menighedsråd, er ansvarlig for arbejdsmiljøet i folkekirken.
 
Det er ikke kun kontaktpersonen, der er ansvarlig, men det samlede menighedsråd. 
 
Arbejdsgiveransvaret er et objektivt ansvar (jf. Arbejdsmiljølovens §83). Det betyder, at menighedsrådet er ansvarligt, selvom menighedsrådet ikke har været bekendt med et forhold, eller med at en af de ansatte har tilsidesat de instrukser, der er givet af menighedsrådet. Det forhold, at der er tale om objektivt ansvar, understreger vigtigheden af løbende at kontrollere, at arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med reglerne.
 
Menighedsrådet har blandt andet ansvaret for:
 

  • At arbejdsmiljøet bliver vurderet løbende og undersøgt
  • At der bliver holdt øje med, at medarbejderne udfører arbejdet forsvarligt
  • At medarbejderne får oplysninger om de ulykkes- og sundhedsfarer, der er forbundet med deres arbejde
  • At medarbejderne får oplæring og instruktion i at udføre deres arbejde, så de ikke kommer til skade
  • At arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne får besked, hvis arbejdspladsen får påbud fra Arbejdstilsynet
  • At medarbejderne og ledelsen arbejder sammen om at skabe forbedringer
  • At det bliver anmeldt til Arbejdstilsynet, hvis der sker en arbejdsulykke.