Mobning i folkekirken – hvordan kommer vi videre?
Kirkeministeriet offentliggjorde i maj 2017 en rapport om indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken. Analysen påviser desværre, at præster i højere grad end andre beskæftigede på danske arbejdspladser oplever mobning. Rapporten kalder på handling. Men hvordan kommer vi videre?

 
Formål med kurset
Kurset skal igangsætte refleksion hos kursisterne omkring begrebet mobning. Der vil være fokus på, hvad der kan gøres på de konkrete arbejdspladser for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, og en kultur mod mobning. Formålet med kurset er, at klæde kursisterne på med viden om mobning, og hvordan negative sociale relationer påvirker medarbejdertrivsel, jobtilfredshed, samt hvilke konsekvenser det kan have for medarbejdere og arbejdspladser.
 
Indhold
Suppleringsuddannelsen giver bud på, hvordan mobning skal forstås, forebygges og håndteres. På suppleringsuddannelsen vil vi komme lidt rundt i de mange perspektiver, der åbner sig, når et fænomen som mobning møder virkeligheden. Herindunder hvad mobning er for en størrelse, og hvad sammenhængen og grænsefladerne er mellem konflikter og mobning.
 
Form
Formen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis, og med oplæg, gruppe såvel som plenumdrøftelser. Kursisterne præsenteres for viden om mobning og relevante værktøjer. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.
 
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere i folkekirken, samt medlemmer af menighedsråd og andre interesserede.
 
Kursusdatoer
Den 19. september 2018, kl. 10.00 – 16.00 hos Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17–19, 8471 Sabro.
 
Den 9. oktober 2018, kl. 10.00-16.00 hos Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34A, 4000 Roskilde 
 
 
Pris
Deltagerpris: 1.875 inkl. moms. Inkluderet i deltagerprisen er forplejning og kursusmateriale.
 
Tilmelding
Kontakt mail@kirketrivsel.dk eller tlf. 23 69 51 51  

Læs også...: