MUS-samtalen

I folkekirken er der pligt til en gang årligt at gennemføre medarbejderudviklingssamtaler – eller MUS-samtaler - som er en samtale mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder.
 
MUS-samtalen erstatter ikke den daglige dialog, men adskiller sig fra den, ved at:

  • medarbejder og leder på forhånd har aftalt et tidspunkt for samtalen,
  • både leder og medarbejder har forberedt sig evt. ud fra et fastlagt skema
  • der er afsat god tid til uforstyrret at tale sammen.

 
 
MUS-samtaler giver mulighed for, at medarbejderen kan formidle et sammenhængende billede af sit arbejde. Den nærmeste leder får en indsigt i medarbejderens arbejdssituation, der kan bruges som afsæt for drøftelser om det nuværende og fremtidige arbejde.
 
Gennem MUS kan man fx:

  • skabe tydelighed
  • afstemme forventninger
  • vise og udtrykke anerkendelse
  • få kendskab til forhold, der skal tages vare om
  • drøfte muligheder for individuel og faglig udvikling, bl.a. efteruddannelse
  • finde ud af om der er områder af personalepolitikken, der skal justeres, eller om nye områder skal tilføjes

 
Selvom MUS er et individuelt redskab, er det meget nyttigt, at lederen samler op på de forskellige samtaler, og vurderer om der er generelle behov og problematikker, som der bør følges op på, under hensyntagen til den fortrolighed der ligger i MUS-samtalen.
 
På hjemmesiden www.folkekirkenspersonale.dk kan du finde mere om MUS. 
http://www.folkekirkenspersonale.dk/arbejdsmiljoe/medarbejderudviklingss...
 
 

Læs også...: