Organisationer

Interesseorganisationer
 
Danmarks Kirketjenerforening: 
www.kirketjener.dk 
 
Danmarks Kordegneforening: 
www.kordegn.dk
 
Dansk Kirkemusiker Forening: 
www.kirkemusiker.dk
 
Dansk Organist og Kantor Samfund: 
www.doks.dk
 
Den danske Præsteforening: 
www.praesteforening.dk
 
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere: 
www.danskekirkegaarde.dk 
 
Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark: 
www.kirkekultur.nu
 
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte: 
www.fakk.dk
 
Organistforeningen: 
http://www.organistforeningen.dk/
 
Landsforeningen af Menighedsråd: 
www.menighedsraad.dk
 
3F Fagligt Fælles Forbund: 
www.3f.dk
 
3F Kirkegårdsansatte: 
www.3fklub.dk/Kirkegaardsansatte
 
Kirkemusikskoler: 
www.kirkemusikskole.dk
 
Teologisk Pædagogisk Center: 
www.fkuv.dk 
 
Folkekirken: 
www.folkekirken.dk
 
Kirkeministeriet: 
www.km.dk