Regionale suppleringsuddannelser/kurser inden for arbejdsmiljø
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder nu supplereringsuddannelser/kurser regionalt.

Vi har (indtil videre) planlagt følgende undervisnings dage i 2021:
31. maj i Ålborg Stift: Hals Sognehus, Østergade 32, 9370 Hals
10. juni i Viborg Stift: Tvis Kirkehus, Hovedgaden 3, 7500 Holstebro
16. juni i Funs Stift: Bellinge sognehus, Kirkelundvej 18B, 5250 Odense SV
24. august i Aarhus Stift: Holme sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg
1. september i Roskilde Stift: Ringsted sogns lokaler, Klostervænget 2A, 4100 Slagelse
2. september i Ribe Stift: Treenighedskirkens lokaler, Grådybet 23, 6700 Esbjerg
9. september i Haderslev Stift: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding
 
Der vil senere komme datoer for kurser i Københavns-, Helsingør- og Lolland-Falster stift. Vi tager naturligvis hensyn til Covid-19 restriktionerne og håber på forsamlingsbegrænsningerne hæves inden ultimo maj. Hvis ikke, så ser vi os nødsagt til at aflyse kursusdagen, eller afholde den med det tilladte antal personer.
 
Form og indhold for dagen er således:
Dagen starter med fælles morgenkaffe kl. 8.45-9.15.
 
• 1. oplæg kl. 9.15 - 11.45
• Frokost kl. 11.45-12.30
• 2. oplæg kl. 12.30-15.00
• Kaffepause kl. 15.00-15.15
• 3. Oplæg kl. 15.15-16.00.
• Fælles afrunding og evaluering kl. 16.00-16.15
 
Suppleringsuddannelsen/kurset henvender sig både til ansatte i folkekirken og menighedsrådsmedlemmer.
Er du fx medlem af arbejdsmiljøgruppen (AMO) på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus, som menighedsrådet skal tilbyde. 
 
Du kan også deltage i kurset, selvom du ikke har arbejdsmiljøuddannelsen eller ikke er medlem af AMO.
 
Formålet med suppleringsuddannelsen/kurset er:
• at deltagerne opnår viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø indenfor aktuelle emner
• at igangsætte refleksioner hos deltagerne omkring arbejdsmiljø
• at give inspiration der kan bruges i det daglige
• at give deltagerne mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med hinanden
                                       
Oplæg 1 – Stress/stresshåndtering
Oplæg 2 - Ergonomi i folkekirken, lovgivning og værktøjer.
              -  Arbejdstilsynet kommer på besøg: tilsynsmetoder og reaktioner/påbudstyper.
Oplæg 3 – Hvad rører sig på området: Nyt fra Arbejdstilsynet og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, bla. om håndtering af seksuel chikane. 
Formålet med oplægget er at klæde AMO medlemmerne på til at møde og håndtere de aktuelle dagsordner, som de folkekirkelige arbejdspladser møder inden for arbejdsmiljøet.
 
Pris:
Deltagere fra provstier/sogne med abonnement hos FAR    1.350,- ex moms/person.
Deltagere fra provstier/sogne uden abonnement                 1.650,- ex moms/person.
(Forplejning er indeholdt i prisen.) Skriv i tilmeldingen hvis du har særlige behov ift. mad.
 
Skynd dig at tilmelde dig på mail@kirketrivsel.dk

Skriv venligst: dit navn, rolle/stilling, sogn og mailadresse hvortil fakturaen skal sendes.
Sidste frist for tilmelding er 8 dage før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter denne dag.
 
Undervisere på dagen vil være:
Lotte Skands, arbejdsmiljøkonsulent/ergoterapeut
Hans Hjerrild/Signe Steenfeldt, arbejdsmiljøkonsulent/psykolog
Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning
Tlf. 21 79 11 11

 

Læs også...: