Samarbejde

5 skridt mod det gode samarbejde
 
Folkekirken som arbejdsplads er bl.a. kendetegnet ved: 

  • At have en flertydig ledelsesstruktur
  • Lederne er ofte ikke til stede på arbejdspladsen
  • Den består af små arbejdspladser med kun en eller få fra samme faggruppe
  • Det er en arbejdsplads, hvor man arbejder med mennesker, og hvor de følelsesmæssige krav er høje. 

 
Derfor er det nødvendigt at se på disse fem forhold:

  • Tydelighed – om den enkeltes opgaver, roller og ansvar
  • Dialog – til at afstemme gensidige forventninger og forståelse
  • Professionalisme – vær professionel
  • Støtte – støt hinanden i dagligdagen
  • Respekt og tillid – er bl.a. forudsætning for at kunne støtte hinanden.

 
I kan arbejde med temaerne på forskellig vis på arbejdspladsen. I kan drøfte temaerne enkeltvis og I kan tale sammen om, hvad de betyder på jeres arbejdsplads. Er der et eller flere temaer, I kunne tænke jer at gøre mere ved? Eller er der temaer, som I allerede har arbejdet meget med?
 
Når samarbejdet skal styrkes eller måske genoprettes er der forskellige redskaber, I kan gøre brug af. Læs mere om kommunikation, supervision og konflikthåndtering.
 
Tydelighed
Tydelighed er vigtig i en flertydig ledelsesstruktur, hvor I arbejder meget selvstændigt. Tydelighed kan være med til at sikre, at I arbejder i samme retning og undgår frustrationer og konflikter på arbejdspladsen.
Tydelighed handler om den enkeltes opgaver, roller og ansvar, samt om de forventninger I har til hinanden, og den måde I taler sammen på. Endelig drejer det sig om, at arbejdspladsens værdier og mål er tydelige for medarbejderne. 
 
Dialog
Dialog er nødvendigt for, at I kan afstemme forventninger og øge forståelsen for hinanden. Der skal være rum og plads for den nødvendige dialog. Selvom arbejdspladser i folkekirken er små, er det sjældent, at alle ansatte er samlet. Det kræver, at I træffer et aktivt valg og dyrker dialogen.
 
Professionalisme
På små arbejdspladser, hvor folk arbejder meget selvstændigt, er der en risiko for at glemme de indbyrdes ”professionelle” relationer. Men på en arbejdsplads er det vigtigt at kunne handle professionelt.
 
Hvis I bliver meget ”familiære”, kan det være vanskeligt at håndtere uoverensstemmelser og udvikle jeres faglighed. I kan sagtens have gode og nære relationer, uden at dette bryder de professionelle roller. Professionalisme hænger uløseligt sammen med tydelighed om opgaven, roller, ansvar og værdier på arbejdspladsen.
 
Støtte

I job med store følelsesmæssige krav, hvor man arbejder meget selvstændig og uden ledelse i dagligdagen, må faglig og social støtte tænkes ind på anden vis. På den måde kan I forebygge overbelastning, stress og følelsesmæssig udbrændthed. Det er vigtigt, at I yder hinanden støtte i dagligdagen, medarbejdere imellem og efterspørger den fornødne ledelsesmæssig støtte. Som supplement til dette kan I etablere netværk, fag-udviklingsgrupper og supervisionsgrupper.
 
Respekt og tillid

På små arbejdspladser, hvor I arbejder meget selvstændigt, har store følelsesmæssige krav i arbejdet og skal kunne støtte hinanden, er I meget afhængige af, at der på arbejdspladsen er gensidig respekt og tillid.
 
Tillid og respekt betyder ikke, at I er enige om alt, ligesom det heller ikke betyder fravær af uoverensstemmelser. Men gensidig tillid og respekt betyder, at I tror på hinandens gode intentioner, respekterer hinandens roller og ansvar på arbejdspladsen. Det giver mulighed for, at I kan bliver opmærksomme på uenigheder og kan håndtere mulige uoverensstemmelser.