Stresspolitik
En ud af ti danskere oplever at blive så belastet af stress, at han eller hun i en periode ikke kan arbejde. Stress er et vilkår vi må regne med og forholde os til på arbejdspladsen.

I dag ved man, at stress kan være en reaktion på et belastet psykisk arbejdsmiljø og at et godt psykisk arbejdsmiljø kan begrænse stress.
 
Alle offentlige arbejdspladser er forpligtet til at begrænse stress, ved at:

 • Kortlægge stress på arbejdspladsen
 • Forebygge stress på arbejdspladsen
 • Håndtere stress på arbejdspladsen

 
Det kan man gøre ved at formulere en stress- eller en trivselspolitik. Stress er mange steder belagt med tabuer. Ved at lave en stresspolitik kan dette være med til at fjerne tabuer. Det kan gøre det lettere for jer at forebygge stress og at reagere hensigtsmæssigt over for den, der sygemeldes på grund af stress.
 
Spørgsmål til når I vil udarbejde en stresspolitik:

 • Ved stress forstår vi…
 • Vi har en stresspolitik, fordi…
 • Vi forholder os til hinanden og reagerer på stresssymptomer ved…
 • Der er tidspunkter, hvor vi skal være særligt opmærksomme på at forebygge stress... (Fx ved arbejde der påvirker følelsesmæssigt, når arbejdet hober sig op, nye opgaver, når vi mangler en kollega, ved kritik af arbejdet, osv.)
 • For at forebygge og håndtere stress, så laver vi… (fx temadage om stress, anerkendende kommunikation, afklaring af holdninger og værdier, konflikthåndtering, osv.)
 • Når en medarbejder bliver syg af stress, så…
 • Hvem har ansvar for hvad?
 • Vi har alle ansvar for...
 • Vi evaluerer vores stresspolitik ved at...
Læs også...: