Suppleringsuddannelser inden for arbejdsmiljø

 
Er du medlem af arbejdsmiljøgruppen på din arbejdsplads? Så har du hvert år krav på supplerende uddannelse svarende til 1½ dags kursus. 
 
Suppleringsuddannelserne henvender sig til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer eller andre, der arbejder med de ansattes arbejdsmiljø og –vilkår i den danske folkekirke.  
 
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning udbyder følgende supplerende uddannelser i 2019, som sikrer, at du får ny viden om relevante arbejdsmiljøemner, som du kan bruge aktivt på din arbejdsplads.
 

  • Mobning og konflikter – hvordan kommer vi videre?

 

  • Vold, trusler og grænseoverskridende adfærd

 

  • Kontorergonomi

 
 
I nedenstående pdf.filer kan du læse mere om indholdet på uddannelserne, datoer, praktiske informationer. Her kan du også tilmelde dig. Hvis du har brug for mere information, kan du også ringe til Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivningn på tlf. 21 79 11 11.