Trivsel
Trivsel på arbejdspladsen handler om, det der sker mellem mennesker og den enkelte medarbejders trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

Læs hvad der fremmer trivslen på arbejdspladsen. Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen kan påvirkes af mange forhold, bl.a. af den måde arbejdet organiseres på, af indholdet i arbejdet, af forholdet mellem kolleger og mellem jer og ledelsen. Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for jeres psykiske og fysiske helbred, jeres selvopfattelse og sociale liv. Man kan se på det psykiske arbejdsmiljø på tre måder:
 

  • Man kan se på risici eller symptomer i form af fx overbelastning, stress, mobning, sygefravær og konflikter
  • Man kan også se på udviklingsmuligheder som trivsel, læring, faglig og personlig udvikling
  • Endelig kan man se på betingelserne for, at I kan trives. Oplever I arbejdet som meningsfuldt, kan I regne med støtte og opbakning fra arbejdspladsen, er der passende faglige og sociale krav i arbejdet, osv.

 
Ni vigtige betingelser for et godt psykisk arbejdsmiljø ”Seks guldkorn og tre diamanter (social kapital)” er en model, der indeholder de forhold, man forskningsmæssigt ved har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.  Et sundt psykisk arbejdsmiljø – et spørgsmål om balance For store krav, for små krav også, for lidt støtte og rolleuklarhed i arbejdet kan gå ud over arbejdsmiljøet. Et godt psykisk arbejdsmiljø er afhængigt af at der er balance mellem krav og ressourcer. Er der ubalance, er der risiko for f.eks. stress, udbrændthed, konflikter og mobning. Læs hvad der skaber balance i det psykiske arbejdsmiljø her.