Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012
Formålet med undersøgelsen var at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken med henblik på at kunne målrette arbejdsmiljøindsatsen. Undersøgelsen skulle for det første kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, for det andet undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø, og for det tredje skulle undersøgelsen munde ud i en række anbefalinger til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.