Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Kirkeministeriet og omfatter alle ansatte i folkekirken.
Den omhandler hvordan de folkekirkelige arbejdspladser skal forholde sig til seksuel chikane og krænkende handlinger. 
 
Vejledningen er revideret juli 2021.