Vejledning vedr. ansvarsforsikring for motoriserede/motordrevne køretøjer, hvor færdselsloven finder anvendelse

I kølvandet på Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning´s tidligere nyhedsbreve om forsikring af motorkøretøjer, har Forsikringsenheden udarbejdet en ny vejledning, der gerne skulle skabe klarhed på området.
Den nye vejledning kan ses herunder: