Vold, trusler og grænseoverskridende adfærd
Flere og flere ansatte i de danske folkekirker oplever, at stå i ubehagelige situationer med borgere der udsætter dem for trusler om vold og/eller andre grænseoverskridende handlinger. Det kan være fra borgere med psykiske lidelser, borgere i affekt, borgere i sorg/krise etc. Dette er ikke en problematik der har været ret meget fokus på tidligere, så derfor er mange ansatte ikke "klædt på" i forhold til disse oplevelser.

Formål med kurset

At deltagerne opnår viden om temaet vold, trusler og anden grænseoverskridende adfærd indenfor Folkekirkens område, samt hvordan de kan højne forebyggelsesniveauet på den enkelte arbejdsplads.
 
Indhold

  • at ruste og styrke deltagernes kompetencer til at forebygge og håndtere vold, trusler og anden grænseoverskridende adfærd inden for folkekirken
  • at deltagerne får kendskab til lovgivningen på området, samt til registrering og anmeldelse af hændelser
  • at deltagerne får viden om konflikter og redskaber til, hvordan de kan arbejde konfliktnedsættende overfor problemfyldte borgere
  • at deltagerne får viden om beredskab, kriseplan og voldspolitik, som en del af det forebyggende arbejde

 
Form
Formen på uddannelsen vil være en blanding af oplæg og drøftelser i plenum. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling med de andre kursister.
 
Målgruppe
Kurset henvender sig til alle ansatte i folkekirken og medlemmer af menighedsråd, samt andre interesserede.
 
Kursusdatoer
Efter aftale med et enkelt sogn/pastorat eller fx. et provsti. Ring på 21 79 11 11 og hør nærmere.
Pris
Efter aftale.